Tel 0477 66 80 89

Kinesitherapie betekent letterlijk: 'Therapie door bewegen'. Het is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat. Door middel van oefentherapie worden mensen met klachten ondersteund om de beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen.

U betaalt 25€ voor een kinesitherapiebehandeling van een half uur. Hiervan wordt stuk terugbetaald door de mutualiteit. De terugbetalingstarieven kunnen worden geraadpleegd op www.riziv.fgov.be. Huisbezoeken kunnen worden aangevraagd. Voor huisbezoeken betaalt u 27€. Er wordt telkens per behandeling afgerekend. Op het einde van de behandelreeks ontvangt u het getuigschrift voor de mutualiteit. U hebt voor een behandelreeks een voorschrift van de arts nodig.


Specialisaties in de praktijk:

 • Pre- en postnatale kinesitherapie
 • Bekkenbodemreëducatie
 • Medische oefentherapie
 • Neurologische revalidatie
 • Oefentherapie rugschool
 • Kinesiotaping
 • Manuele lymfedrainage

In de groepspraktijk voor osteopathie en kinesitherapie wordt er regelmatig een 10 beurten reeks rugschool georganiseerd. Hierbij is een eerste informatieve sessie voorzien waarin we wat uitleg geven over de anatomie van de rug en wat nu juist de mogelijke oorzaken kunnen zijn van lage rugpijn. We geven ook wat uitleg over de al dan niet natuurlijke slijtage van de rug en hoe we die kunnen voorkomen of beperken. Hierin geven we ook tal van praktische voorbeelden over de situaties in het dagelijkse leven waarbij velen de mist in gaan en bieden hiervoor heel wat oplossingen.
Na deze eerste informatieve sessie gaan we aan de slag met een uitgebreid gamma aan oefeningen. We bouwen de oefeningen rustig op om de juiste spieren op een goede manier te leren opspannen. Eenmaal dit onder de knie, zetten we een tandje bij en gaan we over tot de moeilijkere oefeningen. We gebruiken hiervoor heel wat oefenmateriaal dat voorzien is in de praktijk. Na deze oefensessies zouden jullie in staat moeten zijn om de activiteiten uit het dagelijkse leven op een goede manier uit te voeren, zodat het risico op rugklachten in de toekomst afneemt. De gekende oefeningen kunnen thuis verder gezet worden.


Benodigdheden:

 • Sportieve kledij
 • Handdoek
 • Oefenmat
 • Flesje water

Voorschrift?

Voorschrift van de arts is vereist voor 9 sessies.


Prijs

200 € (bij de eerste sessie te betalen)
Inschrijven via 0477/668089 of kinesistoostende@gmail.com

Mogelijke problemen die kunnen worden aangepakt:

 • Urineverlies of incontinentie
 • Gynaecologische problemen (bv blaasverzakkingen)
 • Constipatie
 • Seksuele dysfuncties zoals vaginisme, spastische bekkenbodem
 • Kinesiotaping
 • Nabehandeling prostaatoperatie, operaties aan de blaas en baarmoeder
 • Blaastraining

De kinesitherapie voor bekkenbodemtraining bestaat uit drie pijlers: Het bewust worden van de bekkenbodem, training van de bekkenbodem en automatiseren van de spieren in de dagelijkse activiteiten.

Dit gebeurt door middel van

 • Bekkenbodemoefeningen onder manuele controle
 • Elektrostimulatie: Via een elektrode wordt een aangepaste stroom toegepast op de bekkenbodem zodat die samentrekt of relaxeert. De intensiteit wordt individueel aangepast. Om hygiënische redenen, wordt de sonde door de patiënt aangekocht. Dit gebeurt via de kinesist.
 • Biofeedbacktraining: Dit is een training waarbij de patiënt actief moet oefenen en waarbij hij zichzelf kan controleren via een lichtsignaal. De controle geldt zowel voor opspanning als relaxatie als de snelheid, de kracht en de uithouding van de contractie.
 • Thuisprogramma: Bij de gehele therapie is het noodzakelijk dat de patiënt de aangeleerde oefeningen regelmatig thuis uitvoert. Een goede thuistraining, zowel tijdens de therapieperiode als erna zijn van groot belang voor de resultaten en het behoud ervan.

Ook informatie ivm opvangmateriaal en heel wat nuttige tips, horen bij de kinesitherapeutische behandeling.

Pre- en postnatale kinesitherapie

Charlotte bereidt u met plezier voor op de bevalling tijdens de prenatale lessen.
Tijdens de prenatale oefeningen, of de oefeningen voor de bevalling, krijgt u uitgebreid uitleg over de bevalling.
Werken we op:

 1. houding- en lichaamsbewustzijn, houdingsadvies (tegen rugklachten)
 2. bewustwording van de bekkenbodemspieren en de thuis oefeningen voor de 1e 6 weken na bevalling
 3. aanleren van ontspannen en het opvangen van de weeën
 4. aanleren van de perstechnieken
Prenatale oefeningen kunnen starten vanaf de 30e week tijdens de zwangerschap. Als er zich problemen voor doen, kan dit vroeger starten. Uiteraard is er extra aandacht voor zwangerschapsgebonden bekken- en rugpijn tijdens de zwangerschap.
Lees hier meer info over rugpijn tijdens de zwangerschap.