Tel 0477 66 80 89

Kinesitherapie betekent letterlijk: 'Therapie door bewegen'. Het is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het bewegingsapparaat. Door middel van oefentherapie worden mensen met klachten ondersteund om de beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen.

Een kinesitherapiebehandeling duurt gemiddeld een half uur. Er wordt telkens per behandeling afgerekend. Op het einde van de behandelreeks ontvangt u het getuigschrift voor de mutualiteit. De vastgelegde tarieven kunnen worden geraadpleegd op www.riziv.fgov.be. U hebt voor een behandelreeks een voorschrift van de arts nodig.
 
Huisbezoeken kunnen worden aangevraagd.


Specialisaties in de praktijk:

 • Pre- en postnatale kinesitherapie
 • Bekkenbodemreëducatie
 • Medische oefentherapie
 • Neurologische revalidatie
 • Oefentherapie rugschool
 • Kinesiotaping
 • Manuele lymfedrainage

Mogelijke problemen die kunnen worden aangepakt:

 • Urineverlies of incontinentie
 • Gynaecologische problemen (bv blaasverzakkingen)
 • Constipatie
 • Seksuele dysfuncties zoals vaginisme, spastische bekkenbodem
 • Kinesiotaping
 • Nabehandeling prostaatoperatie, operaties aan de blaas en baarmoeder
 • Blaastraining

De kinesitherapie voor bekkenbodemtraining bestaat uit drie pijlers: Het bewust worden van de bekkenbodem, training van de bekkenbodem en automatiseren van de spieren in de dagelijkse activiteiten.

Dit gebeurt door middel van

 • Bekkenbodemoefeningen onder manuele controle
 • Elektrostimulatie: Via een elektrode wordt een aangepaste stroom toegepast op de bekkenbodem zodat die samentrekt of relaxeert. De intensiteit wordt individueel aangepast. Om hygiënische redenen, wordt de sonde door de patiënt aangekocht. Dit gebeurt via de kinesist.
 • Biofeedbacktraining: Dit is een training waarbij de patiënt actief moet oefenen en waarbij hij zichzelf kan controleren via een lichtsignaal. De controle geldt zowel voor opspanning als relaxatie als de snelheid, de kracht en de uithouding van de contractie.
 • Thuisprogramma: Bij de gehele therapie is het noodzakelijk dat de patiënt de aangeleerde oefeningen regelmatig thuis uitvoert. Een goede thuistraining, zowel tijdens de therapieperiode als erna zijn van groot belang voor de resultaten en het behoud ervan.

Ook informatie ivm opvangmateriaal en heel wat nuttige tips, horen bij de kinesitherapeutische behandeling.

Pre- en postnatale kinesitherapie

Charlotte bereidt u met plezier voor op de bevalling tijdens de prenatale lessen.
Tijdens de prenatale oefeningen, of de oefeningen voor de bevalling, krijgt u uitgebreid uitleg over de bevalling.
Werken we op:

 1. houding- en lichaamsbewustzijn, houdingsadvies (tegen rugklachten)
 2. bewustwording van de bekkenbodemspieren en de thuis oefeningen voor de 1e 6 weken na bevalling
 3. aanleren van ontspannen en het opvangen van de weeën
 4. aanleren van de perstechnieken
Prenatale oefeningen kunnen starten vanaf de 30e week tijdens de zwangerschap. Als er zich problemen voor doen, kan dit vroeger starten. Uiteraard is er extra aandacht voor zwangerschapsgebonden bekken- en rugpijn tijdens de zwangerschap.
Lees hier meer info over rugpijn tijdens de zwangerschap.